Czynny żal

czynny żalDokument o nazwie czynny żal podatnik powinien przygotować w momencie, kiedy zeznanie podatkowe zostanie wypełnione błędnie i nie została złożona w porę jego korekta. Poprawione rozliczenie wraz z czynnym żalem musimy w takiej sytuacji przesłać do urzędu skarbowego. Procedura jest analogiczna również w przypadku braku terminowego złożenia deklaracji podatkowej.

Zawiadomienie o popełnionym świadomie lub nieświadomie przestępstwie czy wykroczeniu skarbowym w postaci czynnego żalu uregulowane jest skarbowym kodeksem karnym. W niektórych przypadkach złożenie tego dokumentu może się jednak okazać bezskuteczne, kiedy to wobec podatnika zebrana została już dokumentacja potwierdzająca nieścisłości i popełnienie wykroczenia lub przestępstwa skarbowego i w momencie gdy wykonywane są przeciwko podatnikowi czynności służbowe (przeszukanie i kontrola).

Czynny żal powinien zawierać takie informacje jak:

 • data i miejsce,
 • dane podatnika,
 • adresat dokumentu,
 • nagłówek w postaci informacji o wykroczeniu lub przestępstwie skarbowym,
 • treść z informacją o przyczynach niezłożenia deklaracji lub też jej błędnego rozliczenia,
 • podpis podatnika.

Dopuszcza się możliwość przekazania czynnego żalu w formie ustnej.

Powiązane publikacje

 • Nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej VATNieterminowe złożenie deklaracji podatkowej VAT
  Prowadząc rozliczenie z zakresu VAT niezależnie od pełnionej funkcji jesteśmy zobligowani do terminowego składania zeznania podatkowego VAT. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana lub też zostani...
 • Dowód dostarczenia deklaracji do urzędu skarbowegoDowód dostarczenia deklaracji do urzędu skarbowego
  Podatnik chcąc się upewnić, czy wysłane przez niego zeznanie podatkowe dotarło do urzędu skarbowego, ma prawo do wglądu w akta sprawy. Prawem osoby składającej deklarację jest również otrzymanie ko...
 • Załącznik PIT-28AZałącznik PIT-28A
  PIT 28A jest załącznikiem do zeznania rocznego PIT-28, który muszą złożyć podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jednak PIT 28A stanowi informację nie tylko o przychodach podatn...
 • Korektę zeznania można składać wielokrotnieKorektę zeznania można składać wielokrotnie
  Korygowanie zeznania podatkowego przez podatnika może być czynnością wielokrotnie przez niego wykonywaną. Urząd skarbowy jest zobowiązany do przyjęcia każdej korekty deklaracji sporządzonej przez d...
 • Korekta zeznania podatkowego PITKorekta zeznania podatkowego PIT
  Złożenie błędnego zeznania podatkowego PIT wymaga od nas sporządzenia korekty. Polega ona ponownym wypełnieniu deklaracji z zaznaczeniem określonej pozycji mówiącej o tym, że jest to korekta. D...
 • Procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznegoProcent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
  Zgodnie z ustawą o wolontariacie, która weszła w życie 1 stycznia 2004 roku, mamy możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz tak zwanych organizacji pożytku publicznego w Polsce. Wymogie...
Powiązania: , ,Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*