Czynny żal

czynny żalDokument o nazwie czynny żal podatnik powinien przygotować w momencie, kiedy zeznanie podatkowe zostanie wypełnione błędnie i nie została złożona w porę jego korekta. Poprawione rozliczenie wraz z czynnym żalem musimy w takiej sytuacji przesłać do urzędu skarbowego. Procedura jest analogiczna również w przypadku braku terminowego złożenia deklaracji podatkowej.

Zawiadomienie o popełnionym świadomie lub nieświadomie przestępstwie czy wykroczeniu skarbowym w postaci czynnego żalu uregulowane jest skarbowym kodeksem karnym. W niektórych przypadkach złożenie tego dokumentu może się jednak okazać bezskuteczne, kiedy to wobec podatnika zebrana została już dokumentacja potwierdzająca nieścisłości i popełnienie wykroczenia lub przestępstwa skarbowego i w momencie gdy wykonywane są przeciwko podatnikowi czynności służbowe (przeszukanie i kontrola).

Czynny żal powinien zawierać takie informacje jak:

  • data i miejsce,
  • dane podatnika,
  • adresat dokumentu,
  • nagłówek w postaci informacji o wykroczeniu lub przestępstwie skarbowym,
  • treść z informacją o przyczynach niezłożenia deklaracji lub też jej błędnego rozliczenia,
  • podpis podatnika.

Dopuszcza się możliwość przekazania czynnego żalu w formie ustnej.