Uwaga na błąd 414 przy wypełnaniu e-deklaracji!

błąd 414 w e-deklaracjachPodczas wypełniania deklaracji podatkowej przez Internet prosimy szczególnie uważać na poprawność zawartych tam danych. Ewentualna pomyłka może spowodować odrzucenie naszego zeznania i nadanie mu statusu błędu 414. Oznacza to, że nastąpiła weryfikacja negatywna z powodu wystąpienia błędów danych identyfikacyjnych.

Błąd danych identyfikacyjnych może być spowodowany:
– brakiem posiadania przez docelowy urząd skarbowy aktualnych danych identyfikacyjnych podatnika;
– niewłaściwym wyborem urzędu skarbowego, do którego ma trafić zeznanie podatkowe;
– niewłaściwym numerem NIP podanym w zeznaniu;
– błędnym podaniem personaliów podatnika (niewłaściwe imię, nazwisko, data urodzenia itp.);
– błędną kwotą przychodu (pamiętajmy – dla rozdzielenia części całkowitej i dziesiętnej podawanych kwot używamy kropki, nie zaś przecinka!); zaokrąglanie kwoty przychodu również jest błędem;
– niezgodnością danych podatnika z danymi, które posiada Urząd Skarbowy (częste błędy to literówki, znaki spacji, duże i małe litery);
– sumą przychodów podatnika oraz małżonka – należy jedynie wpisać kwotę przychodu podatnika.