Załącznik PIT/0 do deklaracji PIT-36 i PIT-37

załącznik pit 0 do deklaracjiZałącznik PIT/0 dołączany jest w przypadku konieczności do deklaracji PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Stosowny wypełniony druk podatnik składa w momencie korzystania z przysługujących ulg podatkowych i odliczeń.

Podatnik i inne dochody
Gdy podatnik rozlicza dochody na innych deklaracjach, wtedy nie może on zastosować załącznika PIT/0. Jeżeli małżonkowie rozliczają wspólnie deklarację PT-36 lub PIT-37, wówczas wzór (formularz) załącznika PIT-0 wypełniany jest łącznie. Gdy jednak małżonkowie rozliczają się oddzielnie, wówczas druk (formularz) załącznika PIT/0 również musi zostać uzupełniony oddzielnie.