Biuro rachunkowe z Krakowa doradza: Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków to aktualizowany na bieżąco zbiór informacji o lokalach, budynkach i gruntach wraz z odpowiednimi właścicielami. Za jej pomocą ustalane są wszelkie normy podatkowe w tym zakresie, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, a także stanowi bazę dla całej gospodarki nieruchomości.

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków normują następujące ustawy:

  • Ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027; ost. zm. Dz. U. z 2009 r. nr 42, poz. 334),
  • Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 42, poz. 334),
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 454).

Ewidencja gruntów i budynków umożliwia rejestr informacji, które są niezbędne przy zarządzaniu daną ziemią. O jakie zatem informacje chodzi? Może być to położenie, klasa gleboznawcza i rodzaj powierzchni gruntu;  funkcja użytkowa, cel i dane techniczne budowli czy lokalu; wartość nieruchomości, miejsce zamieszkania właściciela i (ewentualnie) informacje o wpisaniu do rejestru zabytków.

Prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków zajmuje się starostwo lub prezydent miasta na prawach powiatu. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłaszania wszelakich zmian u podanych organów w terminie do 30 dni od momentu ich zajścia.

Ewidencja gruntów i budynków to pojęcie używane naprzemiennie z katastrem nieruchomości. Jak mówi zapis dekretu z 1947 r. „kataster to oparty na mapie spis i opis gruntów i budynków, stanowiących odrębny przedmiot własności”. Jak najbardziej więc stosowanie tych słów jako synonimów jest uzasadnione.

biuro rachunkowe doradza - ewidencja gruntówEwidencja gruntów i budynków cechuje się posiadaniem istotnego znaczenia dla gospodarki nieruchomościami, a to z racji tzw. danych faktycznych. One z kolei mogą być podważane wyłącznie przed organami prowadzącymi ewidencję, czyli przed wcześniej wymienionym starostwem oraz prezydentem miasta.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości biura rachunkowego z Krakowa – VAT.