program do faktur

Darmowy program do faktur

Prowadzenie działalności gospodarczej wymusza na przedsiębiorcy rzetelne rejestrowanie uzyskiwanych przychodów i ponoszonych wydatków. Dzięki temu może nie tylko rozliczyć się wobec organów nadzorujących, ale również przeanalizować kondycję swojej firmy z uwzględnieniem najbardziej korzystnych źródeł dochodu, jak i elementów generujących największe koszty. Wyłapanie tych wskaźników może pomóc w zoptymalizowaniu działalności firmy i poprawieniu jej kondycji finansowej. Z pewnością, niezbędne będą tu specjalne narzędzia, które pomagają w prowadzeniu tego typu analiz, chociażby poprzez skrupulatne prowadzenie rejestru dochodów i wydatków. Takim narzędziem jest darmowy program do faktur, który dodatkowo rejestruje stan płatności.

Obsługa programu

Program do wystawiania faktur jest praktycznym i użytecznym rozwiązaniem w każdym małym i średnim przedsiębiorstwie. Ułatwia pracę, skraca czas załatwiania spraw księgowych, pozwala zachować ład i porządek oraz organizuje dokumenty finansowe w jasny i czytelny sposób. Dobry darmowy program do faktur musi być przede wszystkim prosty w obsłudze, intuicyjny i wygodny. Jego zadaniem jest wspieranie człowieka i wyręczanie go w pracy, nie zaś dodawanie nowych obowiązków. Obsługa programu do faktur powinna pozwolić na to, by za pomocą kilku zaledwie kliknięć, wystawić fakturę sprzedażową lub zarejestrować kosztową. Najczęściej, systemy które udostępniają taką opcję działają w bardzo podobny sposób. Zasadniczym elementem jest pobranie programu lub założenie sobie konta na stronie. Jest to potrzebne, żeby spersonalizować system i tym samym ułatwić jego funkcjonowanie. Następnie, należy skonfigurować narzędzie. Jest to bardzo prosty proces, w którym aplikacja nawet sama pomaga. Na koniec, należy wprowadzić NIP, po którym program rozpozna firmę upoważnioną do wystawiania dokumentów i adres kontaktowy, jeżeli jest inny niż ten, pod którym działalność jest zarejestrowana. Po takim przygotowaniu można przystąpić do pracy.

Funkcje systemu

Każdy darmowy program do faktur ma nieco inne funkcje. Ważne, żeby znaleźć taki który ma ich w miarę możliwości dużo i są one najbardziej odpowiadające rzeczywistym potrzebom firmy. Co powinno znaleźć się w standardowym wyposażeniu? Na pewno rejestracja faktur wystawionych w programie, jeżeli jest jednocześnie prowadzona księgowość online. Drugą funkcją powinna być możliwość rejestrowania przez program dokumentów kosztowych. Dzięki możliwości skanowania i rozpoznawania dokumentów papierowych program powinien umożliwić ich natychmiastowe porządkowanie. Naturalnie, przesłanie do rejestru powinno się odbywać po uprzednim sprawdzeniu, czy nie ma gdzieś błędów w dokumencie. Bardzo praktyczne jest też monitorowanie należności. Nie każdy darmowy program do faktur to posiada. Dzięki temu, na bieżąco prowadzona jest kontrola wpływów i opłacania poszczególnych faktur, a nieopłacone zobowiązania są wyróżnione. W niektórych wersjach program wysyła też mailowe przypomnienie. W przypadku stałych klientów, którzy realizują stałe zamówienia można uruchomić faktury cykliczne. Jest to opcja, dzięki której co miesiąc, program będzie wystawiał i wysyłał taką samą fakturę dla danego kontrahenta. To ogromne usprawnienie. Warto zwrócić uwagę, jak wiele korzyści daje zastosowanie takiego właśnie rozwiązania.

Korzyści

Korzyści jakie daje darmowy program do faktur są nie do przecenienia. Przede wszystkim, łatwość obsługi. Program jest tak opracowany, że samodzielnie wystawia dokumenty zgodne z aktualnymi przepisami. Użytkownik nie musi wiedzieć, co i gdzie ma się znajdować. Jedynym zadaniem jest podanie poprawnych danych. Praca przebiega szybko. Fakturę wystawia się dosłownie w kilka minut i natychmiast jest ona rejestrowana w dokumentacji firmy. Program jest darmowy, pozwala więc na zaoszczędzenie kosztów, które trzeba byłoby ponieść na księgową lub biuro księgowe. Pozwala na sprawne monitorowanie kondycji finansowej firmy z kontrolą nieterminowych płatności. Natomiast, dzięki bazie danych kontrahentów, program pozwala eliminować błędy, pomyłki i literówki w przygotowywanych dokumentach.