Uprawnienia a prowadzenie ksiąg rachunkowych

uprawnienia na księgowegoProwadzenie ksiąg rachunkowych to niezmiernie ważny obowiązek ustawowy, gdyż jest om podstawą systemu rachunkowości jednostki, jednakże osoby nieposiadające uprawnień nie mogą prowadzić takiej aktywności. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest usługą, która jest licencjonowana, dlatego też koniecznością jest zdobycie certyfikatu księgowego. Jedynym wyjątkiem są osoby, które pracują jako doradcy podatkowi bądź biegli rewidenci.

Wymogi formalne

Egzamin największym zainteresowaniem cieszy się wśród osób, które pomimo dużego doświadczenia zawodowego nie posiadają pełnego wykształcenia akademickiego ze specjalności „rachunkowość”. Od kilku lat warunki przystąpienia do egzaminu państwowego zostały dość mocno zredukowane, dzięki czemu nie tylko doświadczeni księgowi mogą przystąpić do egzaminu. Jednym z wymogów postawionym przed osobami, które ubiegają się o zdobycie certyfikatu księgowego jest posiadanie wykształcenia średniego. Drugi wymóg to nie wchodzenie w konflikty z prawem z zakresu księgowości oraz obrotu gospodarczego, a co za tym idzie nie bycie karanym w tej kwestii.

Po spełnieniu określonych wymogów, należy wysłać wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu do Departamentu Rachunkowości Ministra Finansów. Osoby, które przystępują do danego egzaminu nie muszą odbywać kursów przygotowujących. Innymi słowy oznacza to, że osoby egzaminowane mogą przygotowywać się do testu wiedzy zarówno indywidualnie jak też uczęszczając na organizowane szkolenia i kursy. Bez względu na wybrany sposób przygotowawczym do egzaminu warto zapoznać się z zagadnieniami, które zostały dopuszczone przez komisję.

Zakres zagadnień związanych z egzaminem opublikowany jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Jednak do najważniejszych zagadnień należą m.in.: rachunkowość, elementy prawa cywilnego oraz pracy, instrumenty finansowe, podatki pośrednie oraz bezpośrednie. Ponadto na liście znajdą się także system i kontrola podatkowa, składki ZUS i fundusze, system podatków w Polsce, podstawowe zasady zawodowej etyki w rachunkowości, prawo karne skarbowe oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego.

Części składowe egzaminu

Egzamin składa się z trzech bloków tematycznych, czyli rachunkowość, prawo podatkowe, ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa cywilnego i gospodarczego. Czas trwania całego egzaminu to 4 godziny. Podzielony jest on na zadania testowe oraz sytuacyjne. W czasie egzaminu istotne jest by ciągle kontrolować czas oraz ekonomicznie go wygospodarować, gdyż by zaliczyć egzamin z każdego bloku tematycznego trzeba uzyskać minimum 60%, a punkty minusowe, które przyznawane za błędne odpowiedzi mogą całkowicie zmienić wynik.

Ostateczne ogłoszenie wyników następuje do dwóch tygodni i pojawia się na stronie Ministra Finansów. Osoby otrzymujące certyfikat księgowego, którego wymaga profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych mogą również ubiegać się o stanowisko głównego księgowego oraz usługowo i samodzielnie prowadzić księgowość firmom.