Produkty inwestycyjne – lokaty bankowe i polisolokaty

Gwarancje bankowe w poszczególnych produktach inwestycyjnych. Wachlarz produktów oszczędnościowych dostępnych na polskim rynku, jest bardzo duży. Przede wszystkim możemy wyróżnić lokaty bankowe. Oferowane są również produkty finansowe, które tylko z pozoru nazywane są lokatami. Wiele z nich to hybrydy różnych aktywów finansowych lub oferty instytucji nie będących bankami. Także wiele z nich nie podlega ochronie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Przyjrzymy się, w jakich przypadkach możemy liczyć na gwarancje bankowe a w jakich nie.

Wszelkie oszczędności lokowane w banku są chronione przez BFG. Gwarantowane są środki do równowartości 100 tyś. euro. W przypadku upadłości banku, Fundusz wypłaca utracone środki klientom banku. Następuje to w ciągu 20 dni roboczych od bankructwa banku. Środki zdeponowane na produktach bankowych posiadających oszczędnościowy charakter zawsze są objęte gwarancjami. Deponując swoje oszczędności na: koncie osobistym, rachunku oszczędnościowym lub też na lokacie terminowej – możemy być pewnie, że nasze środki zostaną nam zwrócone. Jednak na rynku istnieją również inne produkty finansowe, które nie są gwarantowane w całości lub w części. Do nich należy m.in. polisolokata. Polisa lokacyjna, bo tak również jest nazywana, jest połączeniem lokaty terminowej oraz polisy na życie. Taka konstrukcja pozwala na ominięcie podatku Belki, gdyż zyski pochodzące ze składek ubezpieczeniowych nie są objęte opodatkowaniem. Klient wpłacając środki do banku, robi to pod pozorem wykupywania ubezpieczenia na życie. Zyski, które tak naprawdę są odsetkami, są traktowane jako premia pochodząca z ubezpieczenia. Wadą tego typu produktów finansowych jest to, że nie są chronione – tak jak lokaty bankowe – przez BFG. Tylko w części podlegają ochronie, jednak gwarantowana suma jest niższa, a gwarancji udziela Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Z tego powodu poziom bezpieczeństwa nie jest taki sam, jak w przypadku lokat bankowych.

Drugim przykładem jest lokata inwestycyjna. Jest to produkt finansowy często oferowany na polskim rynku. Banki reklamują go, jako możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Dodatkowo, produkt ten jest nazywany lokatą, chociaż funkcjonuje zupełnie inaczej niż lokata. Także bezpieczeństwo lokat inwestycyjnych jest mniejsze niż standardowych lokat terminowych. Lokata inwestycyjna to typowy produkt strukturyzowany, czyli połączenie kliku podstawowych produktów finansowych. W tym przypadku, łączy się depozyt terminowy z inwestycją w fundusze. Część środków inwestowanych jest w udziały w funduszach. Drugą część lokuje się na depozycie. Taka konstrukcja ma zapewnić klientowi większe zyski. Jednak wiąże się to z większym ryzykiem. Po pierwsze, zyski są uzależnione od powodzenia inwestycji w fundusze. Po drugie, część inwestowana w fundusze nie jest chroniona przez BFG. Dlatego, w przypadku utraty kapitału, nikt nam nie zwróci naszych oszczędności.

Innym przykładem lokat, które nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, to produkty oferowane przez instytucje nie będące bankami. Tzw. parabanki oferujące lokaty, nie należą do systemu bankowego, przez co nie płacą składek na rzecz BFG i nie mogą liczyć na gwarancje bankowe. Wiele osób nie wie to tym i decyduje się na założenie lokaty w parabankach. Dlatego przed wybraniem konkretnej oferty, warto sprawdzić na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego czy dana instytucja posiada licencję bankową. Ranking lokat – sprawdź najwyżej oprocentowane lokaty terminoweo stałym oprocentowaniu.

Klucze artykułu

  • zysk z polisolokat czy podlega pit

  • czy polisolokata jest chroniona przez bfg

  • lokata z polisą a podatek belki

  • lokaty bankowe

  • poliso lokaty

  • polisolokata

  • polisolokata lokata podlega pod gwarancje

  • polisolokaty podatki

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *