Dochód osiągnięty na rynku Forex, a obowiązek podatkowy

Każdy obywatel, który osiąga jakikolwiek dochód powinien rozliczyć się z odpowiednim Urzędem Skarbowym. Ludzie są przyzwyczajeni, że opodatkowana jest praktycznie każda czynność życia gospodarczego i finansowego. Jednak czasem mogą pojawić się pewne wątpliwości, tak jak ma to miejsce w przypadku inwestowania na rynku Forex. Przepisy podatkowe, które obowiązują w Polsce uznają operacje rynku Forex za transakcje na instrumentach pochodnych, w związku z czym podlegają one opodatkowaniu, podobnie jak większość innych dochodów kapitałowych. Zdawać, by się mogło, że taki zapis wyjaśnia wszystko, jednak co zrobić, gdy korzysta się z usług zagranicznego brokera? Czy grozi niebezpieczeństwo podwójnego opodatkowania oraz w jaki sposób obliczyć koszty i przychody?

Formularz PIT-38

Wszyscy, którzy uzyskują przychody tego typu, są zobligowani do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym za pomocą formularza PIT-38, na podstawie wydanego przez danego brokera druku PIT-8C, a w przypadku jego braku, do samodzielnego wyliczenia dochodu do opodatkowania. Gdy uzyskuje się dochody u zagranicznego brokera należy dodatkowo dołączyć PIT/ZG, uwzględniający dochody uzyskiwane za granica. Tak wypełnione rozliczenie należy złożyć do 30 kwietnia, pamiętając jednocześnie do opłacenia podatku z tego tytułu. Warto zaznaczyć, że przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowane są podatkiem zryczałtowanym w wysokości 19 procent, przy czym nie powinno się ich łączyć z innymi przychodami.

Samodzielne wyliczenie dochodu

dochody z rynku forexW niektórych przypadkach pojawia się konieczność samodzielnego rozliczenia, co wymaga przynajmniej podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości, by bez najmniejszych trudności wskazać przychód, to kiedy powstaje, a także wyliczyć wszystkie koszty jego uzyskania. Należy zwrócić uwagę, że przychód ma miejsce dopiero wtedy, gdy zostanie zamknięta dana pozycja, a klient otrzyma środki finansowe. Natomiast do kosztów jego uzyskania będzie można zaliczyć m.in. opłaty i prowizje, których dokonuje się na rynku walutowym, niezależnie czy pośrednikiem będzie broker STP czy MM. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co może się zaliczyć do kosztów, jak zachować się w obliczu straty, czy według jakich wartości powinno się przeliczać przychód w walucie obcej, należy zwrócić się do nieco bardziej kompetentnej osoby lub biura rachunkowego.

Rozliczenie zysku u zagranicznego brokera

W przypadku założenia konta u zagranicznego brokera należy samodzielnie wyliczyć dochód, który powinien być opodatkowany, gdyż zagraniczny pośrednik nie stosuje rozliczeń zgodnych z prawem podatkowym obowiązującym w Polsce. Niektóre kraje europejskie nie opodatkowały zysków z rynku Forex, dlatego tak wielu inwestorów poważnie myśli o założeniu konta u takiego brokera. Należy mieć jednak świadomość, że polski fiskus posiada narzędzia oraz sposoby na to, by sprawdzić, czy dana osoba nie zataiła dochodów w innym kraju, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Podwójne opodatkowanie

Aby uniknąć niebezpieczeństwa podwójnego opodatkowania, można podpisać umowę o odprowadzanie podatków wyłącznie w kraju zamieszkania. W takich okolicznościach wszystkie dochodu, uzyskane zarówno u polskiego, jak i zagranicznego brokera zostaną zsumowane i zostaną rozliczone w złotówkach. Przychody w innych walutach zostaną zaś przeliczone według kursu NBP, który będzie przypadał na ostatni dzień roboczy, poprzedzający uzyskanie przychodu lub kosztu jego uzyskania.