Ranking funduszy inwestycyjnych ochrony kapitału: KBC, ING TFI

fundusze inwestycyjneRanking funduszy inwestycyjnych ochrony kapitału: KBC, ING TFI

Fundusze ochrony kapitału to propozycja dla osób i instytucji które na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo, za drugim zaś możliwość zysku.. tyle teoria – ostatnie miesiące pokazują że zysk może skłaniać do inwestycji.

Średni zysk na funduszach ochrony kapitału w ciągu ostatnich 6 miesięcy wyniósł zaledwie 0,43%. Oznacza to że w większości przypadków bardziej opłacała się inwestycja w lokatę bankową z podobnym poziomem bezpieczeństwa, lub w fundusze akcji przy większej tolerancji na ryzyko.

Są jednak chlubne wyjątki które nie dosć że sprawnie chroniły kapitał, przynosiły zyski.

Top 10, najlepiej zarabiających Funduszy ochrony kapitału, w ciągu pół roku było w stanie przynieść swoim klientom średnio 4,23% zysku.

Najlepsze trzy z nich to :

  • KBC Index Malych i Srednich Spolek FIZ + 9,17%
  • KBC Kapitalny Start FIZ +6,31%
  • KBC Optymalnego Wzrostu FIZ +6,21%

Laureat rankingu, KBC Index Malych i Srednich Spolek FIZ, oparł swoja strategię inwestycyjną na rynkach zagranicznych. Główna waga została nadana akcjom Północnoamerykańskim (ponad 37% portfela), globalnym (około 24% portfela) i Europejskim – w o wiele mniejszym wymiarze 9jedynie 15,5% portfela)

Warty zauważenia jest również jeden z najstarszych i najbardziej doświadczonych przestawicieli tej kategorii ING Parasol FIO subfundusz Ochrony Kapitalu 90 z wynikiem 3,09% za 6miesięcy, i 6,75% za 12 miesięcy (link ING TFI –notowania funduszy )
Jest to ciekawa propozycja gdyż proponowana ochrona kapitału jest wartością zmienną- ale tylko w górę. Polityka funduszu dąży do ochrony 90% najwyższej wartości osiągniętej przez fundusz – nie zaś jak w większości przypadków 100% wartości nominalnej z pierwszego notowania jednostek.

Wśród funduszy które przyniosły straty w ciągu ostatniego pół roku, niechlubne miejsca pierwszej trójki zajmują :

  • KBC Klik Polska FIZ -8,47%
  • KBC Poland Jumper 4 FIZ -8,01%
  • KBC Poland Jumper 3 FIZ -4,51%

Polityka inwestycyjna wielkiego przegranego rankingu tego miesiąca : KBC Klik Polska FIZ, wyznacza kilkumiesięczny spadek i pokazuje kierunek inwestycyjny niezalecany tym- którzy wolą liczyć zyski niż straty.

Fundusz skupia swoje inwestycje na papierach dłużnych, instrumentach rynku pieniężnego jak też depozytach, i produktach pochodnych.

Smutne jest to iż fundusz zamyka swoje podwoje 31 sierpnia 2013 roku, raczej bez większych szans na choćby wyzerowanie wartości zgromadzonego kapitału.

*Wyliczenia na podstawie serwisu Finanse.wp.pl