Obliczanie podatku Belki

podatek Belki - podatek od dochodów kapitałowychW momencie uzyskiwania dochodu z lokat bankowych jesteśmy zobowiązani do opłacania podatku Belki. Jest on obliczany na podstawie zysków kapitałowych pochodzących z dywidend, odsetek z kont bankowych, pożyczeń czy papierów wartościowych, a także dochodów osiąganych z innych form. Kwota podatku jest wyznaczona na wysokości dziewiętnastu procent.

Zasadniczo polega jego wyznaczanie na zaokrąglaniu wartości groszowych do pełnych kwot. Jeśli kwota kończy się przedziałem między zero, a czterdzieści dziewięć groszy to zaokrąglenie następuje w dół, zaś jeśli powyżej pięćdziesięciu groszy to kwotę groszową zaokrąglamy w górę. Zatem mając podobny przychód różniący się o grosz czyli z końcówką czterdzieści dziewięć lub pięćdziesiąt groszy to w jednym przypadku będziemy mieć liczony podatek od przykładowo czterdziestu złotych, a w drugim już od czterdziestu jeden. W taki sam sposób wyznacza się kwotę podatku, jeśli istnieją w niej kwoty nie będące dopełnieniem do pełnej złotówki. Może to sprawiać, że w niektórych przypadkach tracimy, a w innych zaś zyskujemy pieniądze.