Najpopularniejsze rodzaje lokat bankowych

Lokata bankowa w skrócie polega na oddaniu do dyspozycji banku określonej kwoty pieniężnej na z góry ustalony czas. Klientowi w zamian za to, że daje bankowi możliwość obrotu jego pieniędzmi, wypłacane są odsetki. Lokaty bankowe to obecnie jedna z najbardziej popularnych i bezpiecznych form oszczędzania. Z tego też powodu oferta banków jest bardzo szeroka i wyróżnić możemy całe spektrum lokat, takich jak lokaty terminowe, inwestycyjne czy automatyczne.

Rynek jest dynamiczny, nowe produkty pojawiają się i znikają, o czym należy pamiętać. Lokaty jednodniowe, jeszcze do niedawna cieszące się dużą popularnością, zniknęły, bo ich egzystencja nie była dłużej zasadna z prawnego punktu widzenia – przed zmianami prawnymi pozwalały ominąć podatek Belki, teraz nie jest już to możliwe. Ważne jest, by wybrać lokatę możliwie najlepiej dopasowaną do indywidualnych potrzeb i preferencji, w czym pomoże przygotowana poniżej lista najbardziej popularnych rodzajów lokat.

Rodzaje lokat bankowych

Lokata terminowa zawierana jest na z góry określony czas. Deponent oddaje do dyspozycji banku odpowiednią kwotę, a po upływie określonego w umowie czasu bank wypłaca mu jego środki powiększone o umowną wartość. Zazwyczaj lokaty terminowe zakładane są na okres od 1 do 36 miesięcy. Wysokość odsetek jest uzależniona od oprocentowania, częstotliwości kapitalizowania odsetek i okresem trwania depozytu.

Lokata automatyczna wydaje się być rozwiązaniem idealnym dla ludzi leniwych. Po wyrażeniu wcześniej pisemnej zgody i po przekroczeniu określonej w tej umowie sumy pieniędzy na koncie, na przykład 10 tysięcy zł, bank zablokuje zgromadzone nadwyżki i obejmie ich utrzymanie wyższym oprocentowaniem. Nie wymaga to wydania dodatkowej dyspozycji przez klienta, nie musi się on też obawiać o dostęp do środków na potrzeby bieżące.

Lokata inwestycyjna Pieniądze, które są wpłacone na lokatę inwestycyjną są inwestowane przez bank na giełdzie papierów wartościowych. Klient prócz gwarantowanych przez bank odsetek zyskuje stąd możliwość zarobienia kwoty zależnej od sytuacji na giełdzie (zyski z operacji na GPW dzielone są między dysponenta i bank). W najgorszym wypadku otrzyma tylko tyle, ile gwarantował bank w dniu zawarcia umowy.

Lokata progresywna Lokata progresywna to rozwiązanie dla osób ceniących sobie możliwość stałego dostępu do gotówki. Z jednej strony taka lokata daje możliwość powiększania kwoty początkowej przez dopłaty, bez konieczności zawierania nowej umowy z bankiem i dopełniania szeregu formalności. Z lokaty progresywnej w razie nagłej potrzeby możemy też wypłacić pieniądze wraz z należnymi do danego czasu odsetkami. Warto jednak z tym poczekać, bowiem lokata progresywna premiuje ludzi zamrażających gotówkę na dłuższy okres – przez cały czas trwania lokaty oprocentowanie systematycznie wzrasta.

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *