Taksa notarialna, czyli opłata u notariusza

taksa notarialnaPodczas wizyty u notariusza konieczne jest uiszczenie opłaty za wykonywane przez niego czynności notarialne. Opłata ta nosi nazwę taksy notarialnej, a maksymalne jest stawki ustalone są przez Ministra Sprawiedliwości (rozporządzenie z 28 czerwca 2004 roku) (taksa notarialna – Dziennik Ustaw Nr 148, pozycja 1564, z późniejszą zmianą.).

Stawki taksy notarialnej (ustalane na podstawie wartości przedmiotu czynności notarialnej)

  • do 3000 zł – taksa do 100 zł
  • od 3001 zł do 10000 zł – taksa do 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł
  • od 10001 zł do 30000 zł – taksa do 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10000 zł
  • od 30001 zł do 60000 zł – taksa do 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30000 zł
  • od 60001 zł do 1000000 zł – taksa do 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60000 zł
  • pomiędzy 1000001 zł a 2000000 zł – taksa do 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1000000 zł
  • powyżej 2000000 zł – taksa do 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2000000 zł. Łączna wartość opłaty to maksymalnie 10000 zł (dla osób należących do I grupy podatkowej maksymalna wartość taksy to 7500 zł).

Do opłaty notarialnej należy doliczyć oczywiście podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych i wpis do księgi wieczystej. Dodatkowo płatne są wypisy oraz wyciągi z aktów notarialnych.

Na podstawie ustawy z 28 lipca 1983 roku maksymalna opłata notarialna wynosić może 7500 zł dla przedstawicieli I grupy podatkowej.