Umowa o dzieło a VAT

umowa o dzieło - vatUmowa o dzieło może (ale nie musi) zostać obłożona podatkiem VAT. Poniżej przedstawione są warunki, kiedy trzeba a kiedy nie, uiścić stosowny podatek.

Umowa o dzieło z VAT następuje wtedy, gdy:

  • czynność jest wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, której pojęcie oraz interpretacja znajduje się w ustawie o VAT,
  • okoliczności czynności, pomimo że wykonana jest jednorazowo, mogą wskazywać na zamiar realizowania jej częściej.

Umowa o dzieło bez konieczności rozliczenia VAT następuje w momencie, gdy taka umowa precyzuje:

  • wysokość wynagrodzenia,
  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za zrealizowanie dzieła podmiotu zlecającego wykonanie czynności,
  • warunki wykonania owych czynności przez zleceniobiorcę.

Zwolnienie z VAT w przypadku prowadzenia działalności może mieć charakter:

  • przedmiotowy (uzależniony od charakteru prowadzonej działalności),
  • podmiotowy (można skorzystać bez względu na przedmiot prowadzonej działalności).

Zwolnienie z VAT jest przeznaczone dla tych podatników, którzy w danym roku podatkowym nie przekroczyli obrotu w wysokości 150 tysięcy zł lub też jej proporcji, jeżeli ową działalność rozpoczynaliśmy w momencie trwania danego roku.