Wynagrodzenie policjanta

wynagrodzenie policjanta w PolsceWynagrodzenie osoby będącej funkcjonariuszem policji jest rozłożone na kilka czynników. Składowymi wynagrodzenia są:
A. Wynagrodzenie zasadnicze – jest to iloczyn kwoty bazowej (obecnie 1523,29 zł netto) i mnożnika, którego wysokość odpowiada grupie, gdzie jest on zaszeregowany (są to wartości od 0,8 do 4,95).
B. Dodatki:
stażowy – stanowi 1% za każdy rok przez pierwsze 20 lat pracy, a przez następne 10 lat jest to 0,5$. Maksymalna wartość dodatku stażowego nie może przekroczyć 25%,
służbowy – określony Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
za stopień wojskowy – wysokość dodatku uzależniona jest posiadanego stopnia służbowego,
mundurówka – wypłacana raz do roku i stanowi równoważnik za umundurowanie,
nagroda roczna – określana mianem tzw. „trzynastki”,
świadczenia w ramach systemu socjalnego.

Zarobki policjanta

wynagrodzenie policjantów
W tabeli przedstawiono średnie uposażenie netto policjanta – stan na czerwiec 2009 r. – źródło www.policja.pl