Wynagrodzenie policjanta

wynagrodzenie policjanta w PolsceWynagrodzenie osoby będącej funkcjonariuszem policji jest rozłożone na kilka czynników. Składowymi wynagrodzenia są:
A. Wynagrodzenie zasadnicze – jest to iloczyn kwoty bazowej (obecnie 1523,29 zł netto) i mnożnika, którego wysokość odpowiada grupie, gdzie jest on zaszeregowany (są to wartości od 0,8 do 4,95).
B. Dodatki:
- stażowy – stanowi 1% za każdy rok przez pierwsze 20 lat pracy, a przez następne 10 lat jest to 0,5$. Maksymalna wartość dodatku stażowego nie może przekroczyć 25%,
- służbowy – określony Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- za stopień wojskowy – wysokość dodatku uzależniona jest posiadanego stopnia służbowego,
- mundurówka – wypłacana raz do roku i stanowi równoważnik za umundurowanie,
- nagroda roczna – określana mianem tzw. „trzynastki”,
- świadczenia w ramach systemu socjalnego.

Zarobki policjanta

wynagrodzenie policjantów
W tabeli przedstawiono średnie uposażenie netto policjanta – stan na czerwiec 2009 r. – źródło www.policja.pl

Powiązane publikacje

 • Wynagrodzenie średnie w Polsce na rok 2011Wynagrodzenie średnie w Polsce na rok 2011
  W sektorze przedsiębiorstw średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce w miesiącu grudniu 2011 roku wyniosło 4015 zł brutto. W wartości tej uwzględniono wypłaty dla pracowników z wypracowanego zysku....
 • Wynagrodzenie chorobowe pracownikaWynagrodzenie chorobowe pracownika
  Osobie zatrudnionej na umowę o pracę przysługuje w przypadku choroby tak zwane wynagrodzenie chorobowe pracownika. Jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa nie dłużej niż 33 dni, wówczas kw...
 • Wynagrodzenie farmaceuty w PolsceWynagrodzenie farmaceuty w Polsce
  Osoba będąca absolwentem farmacji będzie mogła z tytułu wykonywania zawodu liczyć na bardzo pokaźne zarobki. Na sam początek kwota ta mieści się w przedziałach od 3 do 7 tysięcy zł brutto. Ostatecz...
 • Wynagrodzenie średnie w Polsce w I kwartale 2011Wynagrodzenie średnie w Polsce w I kwartale 2011
  Według obliczeń GUS (Głównego Urzędu Statystycznego) co roku wzrasta w Polsce przeciętne wynagrodzenie osób pracujących. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 maja 2011 obejmował I ...
 • Wynagrodzenie uczniów, czyli pracowników młodocianychWynagrodzenie uczniów, czyli pracowników młodocianych
  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. dotyczącego przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) progi minimalne doty...
 • Wynagrodzenie chorobowe pracownikaWynagrodzenie chorobowe pracownika
  Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego okresu zatrudnienia (do którego wlicza się również poprzednie okresy zatrudnienia, jeżeli przerwa między nimi ni...
Powiązania: ,Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*