Wynagrodzenie policjanta

wynagrodzenie policjanta w PolsceWynagrodzenie osoby będącej funkcjonariuszem policji jest rozłożone na kilka czynników. Składowymi wynagrodzenia są:
A. Wynagrodzenie zasadnicze – jest to iloczyn kwoty bazowej (obecnie 1523,29 zł netto) i mnożnika, którego wysokość odpowiada grupie, gdzie jest on zaszeregowany (są to wartości od 0,8 do 4,95).
B. Dodatki:
- stażowy – stanowi 1% za każdy rok przez pierwsze 20 lat pracy, a przez następne 10 lat jest to 0,5$. Maksymalna wartość dodatku stażowego nie może przekroczyć 25%,
- służbowy – określony Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- za stopień wojskowy – wysokość dodatku uzależniona jest posiadanego stopnia służbowego,
- mundurówka – wypłacana raz do roku i stanowi równoważnik za umundurowanie,
- nagroda roczna – określana mianem tzw. „trzynastki”,
- świadczenia w ramach systemu socjalnego.

Zarobki policjanta

wynagrodzenie policjantów
W tabeli przedstawiono średnie uposażenie netto policjanta – stan na czerwiec 2009 r. – źródło www.policja.pl

Powiązane publikacje

 • Wynagrodzenie chorobowe pracownikaWynagrodzenie chorobowe pracownika
  Osobie zatrudnionej na umowę o pracę przysługuje w przypadku choroby tak zwane wynagrodzenie chorobowe pracownika. Jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa nie dłużej niż 33 dni, wówczas kw...
 • Wynagrodzenie średnie w Polsce na rok 2011Wynagrodzenie średnie w Polsce na rok 2011
  W sektorze przedsiębiorstw średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce w miesiącu grudniu 2011 roku wyniosło 4015 zł brutto. W wartości tej uwzględniono wypłaty dla pracowników z wypracowanego zysku....
 • Chwilówka – spirala długu czy finansowe wsparcie?Chwilówka – spirala długu czy finansowe wsparcie?
  Co dziesiąty nasz czytelnik korzystał z chwilówki. Skąd o tym wiemy? Ze statystyk przeprowadzonych przez Fundację Kronenberga, zgodnie z którymi 10% Polaków przynajmniej raz brało pozabankową mikro...
 • Wynagrodzenie farmaceuty w PolsceWynagrodzenie farmaceuty w Polsce
  Osoba będąca absolwentem farmacji będzie mogła z tytułu wykonywania zawodu liczyć na bardzo pokaźne zarobki. Na sam początek kwota ta mieści się w przedziałach od 3 do 7 tysięcy zł brutto. Ostatecz...
 • Wynagrodzenie średnie w Polsce w I kwartale 2011Wynagrodzenie średnie w Polsce w I kwartale 2011
  Według obliczeń GUS (Głównego Urzędu Statystycznego) co roku wzrasta w Polsce przeciętne wynagrodzenie osób pracujących. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 maja 2011 obejmował I ...
 • Wynagrodzenie uczniów, czyli pracowników młodocianychWynagrodzenie uczniów, czyli pracowników młodocianych
  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. dotyczącego przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) progi minimalne doty...
Powiązania: ,Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*