Wynagrodzenie uczniów, czyli pracowników młodocianych

wynagrodzenie uczniów - progi minimalneZgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. dotyczącego przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) progi minimalne dotyczące kwestii wynagrodzeń dla uczniów (pracowników młodocianych) są wyznaczone kwartalnie na podstawie procentowej części wynagrodzenia średniego w Polsce:
– uczniowie klasy I – 134,64 zł – przynajmniej 4% średniego wynagrodzenia
– uczniowie klasy II – 168,31 zł – przynajmniej 5% średniego wynagrodzenia
– uczniowie klasy III – 201,97 zł – przynajmniej 6% średniego wynagrodzenia

Powyższe wartości obowiązują od 1 września 2011 roku. Pracodawca starający się o refundację może liczyć maksymalnie na kwoty wyznaczone jako progi minimalne.

Wynagrodzenie uczniów może być oczywiście wyższe, jednak wskazane powyżej wartości stanowią minimalną wartość, do której pracodawca musi się zastosować.