Wynagrodzenie uczniów od 1 marca 2012 roku – nowe progi

wynagrodzenie uczniów - nowe progi minimalne od 1 marca 2012Od 1 marca obowiązują nowe progi minimalne wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym (uczniom). Przypominamy, że wyznaczane są one na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Wynagrodzenie minimalne pracowników młodocianych (uczniów) od 1 marca 2012 roku wynosi:

  • 143,47 zł dla ucznia I klasy – minimum 4% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce,
  • 179,34 zł dla ucznia II klasy – minimum 5% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce,
  • 215,21 zł dla ucznia III klasy – minimum 6% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Ustalenia prawne:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996r., Nr 60, poz.278 z późn. zm.).