Za dojazd do pracy możesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów

zwrot kosztów za dojazd do pracyPracownikowi dojeżdżającemu własnym środkiem lokomocji lub też komunikacją miejską albo też podmiejską przysługuje zwrot kosztów za dojazd do pracy. Oczywiście jest to uzależnione od spełnienia określonych wymogów.

Ważne jest, aby zachowywać wszelkie dokumenty poświadczające zaistnienie wydatku. Poniżej znajduje się wykaz warunków, które należy spełnić, aby takowy zwrot kosztów uzyskać.

Pamiętajmy jednak, że w momencie uzyskania zwrotu kosztów niemożliwe jest ubieganie się o ulgę w rozliczeniu rocznym.

Ubieganie się o zwrot kosztów za dojazd do pracy
warunki zwrotu kosztów za dojazd do pracy