Zwrot podatku z tytułu wykonywanej pracy za granicą

Wyjeżdżając do pracy za granicą warto zapoznać się z systemem podatkowym danego kraju, aby uniknąć nieprzyjemności związanych z zagranicznym fiskusem. Warto wiedzieć czy posiadamy obowiązek podatkowy i jaki mamy czas na rozliczenie. Podążając tym tropem, wspomnimy o krajach, które są najczęściej wybierane w trakcie poszukiwania pracy.

Niemcy

Wstępując do Unii Europejskiej, przed Polakami stanęły otworem granice naszego najbliższego, zachodniego sąsiada. Mnogość ofert, możliwość wyboru pracy stałej, czy sezonowej skłoniło wielu do wyjazdu. Na zwrot podatku może liczyć każdy legalnie zatrudniony na terenie tego Państwa, jeżeli pracodawca odprowadził podatek od uzyskanego dochodu. Istotne jest także czy podlega się nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Takiemu obowiązkowi podlegają osoby, które mają stałe miejsce zamieszkania lub przebywają na terenie Niemiec przez okres 6 miesięcy (krótkie przerwy nie umniejszają ciągłości pobytu). Jeżeli nie można wykazać pobytu powyżej 6 miesięcy można złożyć deklaracje, jeśli dochody spoza innych krajów nie przekroczyły 3064 EUR/osoba, bądź 6128 EUR z małżonkiem. Dokumenty, jakie należy posiadać to Lohnsteuerbescheinigung lub Lohnsteuerkarte. Pracodawcy wystawiają je po zakończeniu roku podatkowego. Ze względu na wprowadzenie elektronicznej możliwości zarządzania podatkami, odchodzi się od wystawiania karty podatkowej (Lohnsteuerkarte).

Ważne jest także to, czy posiada się dochód w innych krajach. Jeśli tak, Finanzamt poprosi nas o wykazanie takiego dochodu.

Deklarację można składać do 4 lat wstecz, zwykle pracownicy nie mają obowiązku składania deklaracji, natomiast jest to opłacalne. Obowiązkiem podatkowym obarczone są osoby, które posiadają 3 klasę podatkową (rozliczenie wspólne z małżonkiem), a także takie, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Niemiec. Nawet mając działalność na terenie Polski, a prowadząc usługi na terenie Niemiec, należy się z tego rozliczyć. Osoby takie mają czas do 31 maja.

Więcej informacji o zwrocie podatku z Niemiec znajdziesz tutaj http://www.rttax.com/PL/germany-tax-refund-pl

Holandia

zwrot podatku za pracę za granicąPoszukujący pracy z chęcią wybierają Holandie. Najczęściej wybieramy ten kierunek do prac sezonowych. Aby móc starać się o zwrot nadpłaconch podatków należy posiadać holenderską kartę podatkową Jaaropgave. Rozliczenie nie jest obowiązkowe, ale warto złożyć deklarację, gdyż zazwyczaj zwroty z tego kraju są spore. Należy pamiętać, że do zwrotu nie jest całkowita kwota zapłaconego podatku (ingehouden lohnbelasting) tylko podatek nadpłacony. Czas na rozliczenie mamy przez 5 lat od zakończenia pracy na ternie kraju. Warto złożyć deklarację podatkową za bieżący rok do końca marca. Urząd ma priorytet na wydanie decyzji w przeciągu 3 miesięcy. Wydanie decyzji nie jest jednoznaczne z przelewem pieniędzy. Jeżeli urząd nie opracuje deklaracji przez 3 miesiące ma na to nawet do 3 lat. Szansą na uzyskanie dodatkowych pieniędzy jest uwzględnienie małżonka w rozliczeniu. Potocznie jest to nazwane rozłąkowym „algemene heffingskorting” i jest możliwe wtedy, gdy dochody z Holandii stanowią około 15000 euro. Pracując w Holandii posiada się obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, można się starać o zwrot dodatku do ubezpieczenia – Zorgtoslag, kwota, jaką możemy uzyskać jest głównie uzależniona od wysokości dochodów i może być to maksymalnie 88euro za rok 2013.

Więcej informacji o zwrocie podatku z Holandii znajdziesz tutaj http://www.rttax.com/PL/holland-tax-refund-pl

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia danego roku, a kończy 5 kwietnia roku następnego. Niejednokrotnie daty te stają się przyczyną niedomówień podczas rozliczania podatku z tego kraju. Zazwyczaj osoby zatrudnione przez cały rok u jednego pracodawcy nie otrzymają zwrotu nadpłaconych podatków, ponieważ Inland Revenue reguluje w ciągu roku wysokość odprowadzanego podatku dochodowego wg. systemu PAYE (Pay As You Earn). Z podatku odprowadzonego w nadwyżce można się rozliczać do 4 lat wstecz. W chwili obecnej można złożyć ostanie zeznanie za rok 2009/2010. Jeżeli wyjedziemy z UK i chcielibyśmy się rozliczyć już, jest taka możliwość z tym, że nie będzie sposobności podjęcia pracy na terenie Wysp, aż do zakończenia trwającego roku podatkowego. Jest także szansa, aby odzyskać cały zwrotu podatku za okres pracy, natomiast jest to niekorzystne, gdyż traci się wszystkie świadczenia emerytalne. Szanse na całkowity zwrot mają także osoby, które nie przekroczyły progu kwoty wolnej od podatku. Dokumenty, dzięki którym możemy się starać o zwrot to P45 i/lub P60. P60 wydawane jest po zakończeniu roku podatkowego, natomiast P45 jest wydawane w momencie, kiedy opuszczamy pracę w trakcie trwania roku rozliczeniowego.

Wydanie takich dokumentów jest obowiązkiem pracodawcy, tym bardziej, że Revenue nie przyjmuje innych dokumentów do rozliczenia niż wymienione wyżej ”pity”.

Więcej informacji o zwrocie podatku z UK znajdziesz tutaj http://www.rttax.com/PL/uk-tax-refund-pl

Irlandia

Proces rozliczenia z Revenue irlandzkim jest podobny jak w przypadku UK. Również mamy 4 lata na rozliczenie podatku i PAYE, natomiast rok podatkowy zaczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia tego samego roku. Dokumenty, jakie należy przedstawić przed urzędem to również P45 i/lub P60. System podatkowy PAYE obowiązuje na terenie Irlandii tak, jak na Wyspach. W Irlandii obowiązuje waluta euro, natomiast w Irlandii Północnej jak i Anglii, Walii, Szkocji mamy funty (GBP).

Więcej informacji o zwrocie podatku z Irlandii znajdziesz tutaj http://www.rttax.com/PL/ireland-tax-refund-pl

Norwegia

Mimo ciężkich warunków klimatycznych, związanych z chłodnym klimatem, Norwegia stała się także rajem dla poszukujących pracy. Związane jest to z wysokimi zarobkami, ale również z wysokimi podatkami, za opłacanie, których otrzymamy wysoki zwrot. Rozliczenie z urzędem Norweskim jest obowiązkowe. Każdy, kto mieszka i pracuje musi złożyć stosowną deklarację, jeżeli tego nie uczyni urząd sam rozliczy podatnika wg. posiadanej dokumentacji, co zazwyczaj jest niekorzystne. W Norwegii, bowiem można skorzystać z ulg podatkowych tj.: Pendler, ulga 10%, 2 klasa (skatteklasse 2) lub rozliczenie zwykle. Skorzystanie z wymienionych ulg wiąże się z rozliczeniem za różne koszty ponoszone podczas zatrudnienia i warto zasięgnąć informacji, kiedy można składać deklarację z daną ulgą.

Można ubiegać się do 5 lat wstecz z nadpłaconych podatków na terenie Norwegii. Skateetaten wysyła do podatników formularz Selvangivelse, na podstawie, którego składa się deklarację. Dokument ten należy zweryfikować razem z Loons-ogg trekopgave – kartą podatkową wystawianą poprzez pracodawcę na zakończenie pracy, bądź roku podatkowego. Jeżeli są jakieś nieścisłości należy poinformować o tym urząd i złożyć wszystkie dokumenty do urzędu.

Więcej informacji o zwrocie podatku z Norwegii znajdziesz tutaj http://www.rttax.com/PL/norway-tax-refund-pl

Belgia

Rozliczenie podatku z Belgii jest obowiązkowe i mamy 3 lata na rozliczenie dochodu z tego kraju. Jeżeli ktoś już się rozliczał, a nie mieszka na terenie Belgii dostanie z belgijskiego urzędu wezwanie, na którym będzie informacja, do kiedy ma złożyć zeznanie. Na zwrot podatku z tego kraju ma wpływ wiele czynników tj.: stan cywilny, dzieci, ile procent ogólnych dochodów stanowią dochody belgijskie, działalność gospodarcza, przychody od nieruchomości. Pracodawca powinien wystawić nam na zakończenie pracy Loonfiche – karta podatkowa na podstawie, której składamy deklarację. Potrzebny do rozliczenia jest także belgijski National Number odpowiednik polskiego NIP.

Dania

Tak jak w przypadku Belgii mamy 3 lata na rozliczenie się z podatku zapłaconego w Danii i jest obowiązkowe. Rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a deklarację należy złożyć do 1 lipca. Do złożenia rozliczenia rocznego potrzebujemy: Årsopgørelse –rozliczenie z duńskiego urzędu podatkowego, Oplysningsseddel – dokument, który otrzymujemy od pracodawcy, Selvangivelse –formularz zeznania podatkowego, który należy podpisać, gdzie Underskrift. W momencie, kiedy posiadamy kody PIN, deklaracje można złożyć drogą elektroniczną. Ewentualny zwrot zostanie przelany na duńskie konto podane w urzędzie (NemKonto) i nie ma możliwości zmiany tego konta. Jeżeli nie mamy rachunku duńskiego pieniądze zostaną przelane na konto polskie, bądź zostanie wystawiony czek.

W większości przypadków średni czas oczekiwania na zwrot wynosi 3 do 6 miesięcy. W przypadku Irlandii i Wielkiej Brytanii czas ten wynosi około 3-4 miesięcy. Natomiast nie należy brać tego, jako sztywne ramy czasowe. Każda sytuacja podatnika jest indywidualna i decyzja nie musi zostać wydana w przeciągu tego czasu. Jeżeli nie posiadamy dokumentów wymaganych do aplikacji o zwrot, zawsze można posiłkować się firmami, które będą się starać za nas odzyskać odpowiednie karty podatkowe.